Alumni

Shixuan Wei(魏世轩)


B.S student (2016.09 - 2020.06)
shixuanwei@smail.nju.edu.cn

 

2020年毕业后,到美国哥伦比亚大学攻读博士学位 

 

教育经历

  • 2016.09-2020.06:就读于南京大学化学化工学院

获奖情况

  • 2018.12    南京大学拔尖计划专项奖学金一等奖    

  • 2018.10    南京大学苏州育才奖学金    

  • 2017.12    南京大学润天奖学金    

  • 2017.11    拔尖计划专项奖学金一等奖    

发表文章

Address: Rm D307, School of Chemistry and Chemical Engineering,

Nanjing University,163 Xianlin Rd, Nanjing, P. R. China

Phone: 86-25-89681905

E-mail:dejuye@nju.edu.cn

Powered by Weicheng