Congratulations to Guoqiang Li on passing the dissertation defenses

Congratulations to Guoqiang Li on passing the dissertation defenses, Congratulations to him!

© Zheng Group@ Nanjing University