Members

Wei Su (Postdoc, 2017.12)

PhD – Wuhan University of Technology, 2017
BS – Wuhan University of Technology, 2012
Research Area: N2 activation

Xianlin Campus 163 Xianlin Road, Qixia District, Nanjing, Jiangsu Province, 210023

©2018 Nanjing University Zhu Group