Project @ MIT in Schrock Group (2015.10-2016.10): Alkene metathesis

J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 15774

Xianlin Campus 163 Xianlin Road, Qixia District, Nanjing, Jiangsu Province, 210023

©2018 Nanjing University Zhu Group