Contact

Congqing Zhu

Position: Professor

Address: Xianlin Campus 163, Xianlin Road, Qixia District, Nanjing, China, 210023

Office: D506

Labs: F501, F502

E-mail:zcq@nju.edu.cn

 

Open positions for postdoctoral researchers, graduates, and undergraduates.

Welcome to join us!

Xianlin Campus 163 Xianlin Road, Qixia District, Nanjing, Jiangsu Province, 210023

©2018 Nanjing University Zhu Group