The Yao Group


                  Homepage                            Yao Zhu-Jun                            Research                            Publications                            Members                            Resources         
 

Current Members        Former Members        PhotoWall       
 
2010 Graduated Students

Liu Guan-Sai(刘观赛)

2005-2010 Ph.D.

Postdoctoral Scholar, Georgia State Univ.


Pan Qi-Yu(潘启玉)

2007-2010 M.S.合肥化工研究设计院

Xi Jie(奚婕)

2007-2010 M.S.

Research Assistant, Nanjing Univ.

Miao Bu-Ke-Yan(缪不可言)2010 B.S.Pursuing for Ph.D., East China Normal Univ.

Mo Lei(莫磊)2010 B.S.Pursuing for Ph.D., Nanjing Univ.

Lv Shi-Xian(吕世贤)2010 B.S.Pursuing for Ph.D., Chang Chun Institute of Applied Chemistry Academy of Sciences
2011 Graduated Students

Yao Yuan-Shan(姚元山)

2006-2011 Ph.D.

Postdoctoral Scholar, Columbia Univ.


Mao Chan(貌婵)

2008-2011 M.S.Suzhou, Jiangsu

Wang Meng(王蒙)

2008-2010 M.S.Pursuing for Ph.D., National Univ. Singapore

Liu Dan(刘丹)2011 B.S.Pursuing for Ph.D., Brown Univ.

Zhou Ting-Ting(周婷婷)2011 B.S.Pursuing for Ph.D., Nanjing Univ.

Li Xiang(李翔)2011 B.S.Pursuing for Ph.D., Nanjing Univ.
2012 Graduated Students

Ge Hui-Ming(戈惠明)2010-2012 Visiting ScholarAssociate Prof., School of Life Sciences

Chen Yong-Fei(陈永飞)2010-2012 Postdoctoral FellowResearch Assistant, Hight Magnetic Field Laboratory of the Chinese Academy of Sciences
2013 Graduated Students

Ding Xiao-Hua(丁小华)2008-2013 Ph.D.Taizhou, Jiangsu

Yu Shu-Yan(余述燕)2010-2013 Ph.D.Zhengzhou University of Light Industry, Henan

Yin Hao(尹浩)2010-2013 M.S.Jiangsu Research Institute of Building Science Co., Ltd

Zhang Zhen-Hua(张振华)2010-2013 M.S.Ji'nan, Shandong

Lv Fei(吕飞)2013 B.S.Pursuing for Ph.D., Nanjing Univ.

Gao Yang(高阳)2013 B.S.Pursuing for Ph.D., Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences

Ju Xuan(鞠璇)2013 B.S.Pursuing for Ph.D., Oregon State Univ.
2014 Graduated Students

Chen Xian-Jie(陈先杰)2008-2014 Ph.D.Shanghai Hengrui Pharmaceutiacl Co., LTD, Shanghai

Zhang Hao(张昊)2009-2014 Ph.D.Jiangsu Provincial Center for Disease Control and Prevention, Nanjing, Jiangsu

Chen Yi-Jie(陈漪洁)2011-2014 M.S.Qingdao, Shandong

Zhou Ting-Ting(周婷婷)2011-2014 M.S.Shanghai Kinlita Chemical Co., Ltd., Shanghai

Zhao Jingxuan(赵靖轩)2013 B.S.Pursuing for Ph.D., Nanjing Univ.

Gao Shuang(高爽)2013 B.S.Pursuing for further study, Peking University ShenZhen Graduate School

Jin Sheng(金晟)2013 B.S.

Zhu Le(朱乐)2013 B.S.Pursuing for Ph.D.,
        2015 Graduated Students

Zhang Lan-De(张兰德)2009-2015 Ph.D.

Mo Lei(莫磊)2010-2015 Ph.DShanghai

Zhang Lei(张磊)2012-2015 Ph.DJiangsu Hengrui Medicine Co.Lian Yun-Gang,Jiangsu

Shan Nai-Yu(单乃玉)2012-2015 M.S.Metis Ip Bei Jing
  2016 Graduated Students

Lv Fei(吕飞)2013-2016 M.S.Fudan University for Ph.D

Wu Lin-Lin(吴霖霖)2013-2016 M.S.Nan Jing,Jiang Su
  2017 Graduated Students

Yuan Yi(袁意)2014-2017 M.S.Nan Jing,Jiang Su

Guo Tao(郭涛)2014-2017 M.S.Nan Jing,Jiang Su

Chen Gang-Gang(陈港港)2014-2017 M.S.
  2018 Graduated Students

Zhu Jing(朱晶)2013-2018 Ph.D.

Gao Ming(高铭)2015-2018 Ph.D

Wei Jun-Qiang(魏军强)2015-2018 M.S.
 2019 Graduated Students

Cui Wei-Chen(崔维琛)2012-2019 Ph.D.Lunan Pharmaceutical Group Corporation

Gu Yue-Fei(顾越飞)2016-2019 M.S.Shanghai Institute of Organic Chemistry
                                                                                                                                    2021 Graduated Students                                                                                                                                  

Zhong-Linrui(钟林睿)2015-2021 Ph.D.

Qiao-Jianhui(乔建晖)

2017-2021 Ph.D.
                                                                                                                                   2022 Graduated Students                                                                                                                                   

Yu-Baobao(余宝宝)2016-2022 Ph.D.Wu Han, Hu Bei

Huang-Bingbing(黄兵兵)2017-2022 Ph.D.Hang Zhou, Zhe Jiang

Jiang-Dongfang(姜东方)2017-2022 Ph.D.Chang Sha, Hu Nan
Office E515, Lab B505 511 512, School of Chemistry and Chemical Engineering,
State Key Laboratory of Coordination Chemistry and Nanjing National Laboratory of Microstructures,  Nanjing University, 163 Xianlin Avenue Nanjing, Jiangsu, China
Tel: +86-25-89683732 E-mail: yaoz@nju.edu.cn

Link: Nanjing University  |  School of Chemistry and Chemical Engineering  |  Our Group's Homepage  |

1 2