The Yao Group


                  Homepage                            Yao Zhu-Jun                            Research                            Publications                            Members                            Resources         
 

Current Members        Former Members        PhotoWall       
 
 Associate Professor, Research Coordinator, Postdoctoral Fellows & Visiting Scholars


Wang Shao-Zhong(王少仲)

Yang Xiao-Liang (杨晓亮)

Xi Jie(奚婕)


Associate Professor

Associate ProfessorResearch Assistant


Email: wangsz@nju.edu.cn

Email: yxlnmr@nju.edu.cn

M.S., SIOC 2010


Link to Website


Ph.D. Candidates
Yi Shan-Dong(伊善东)Yang Kai-Rui(杨开睿)Nong Ke-Yi(农克意)Jia Chen(贾晨

2017.09-2017.09-2019.09-2018.09-

B.S., NWAFU 2017B.S., Nanjing Univ. 2017M.S., CPU 2019B.S., DUT 2018
Wang Tian-Yang(王天阳)Wang Min(王敏)Wei Si-Yuan(魏思媛)Su Zhen-Jie (苏振杰)

2018.09-2019.09-2019.09-2020.09-

B.S., BIT 2018M.S., Soochow Univ. 2019B.S., CAU 2019M.S., YZU 2020Zhao Yi-Lu (赵益禄)

Huang Bo-Wei(黄博为Xu Zhuo-Wei(徐卓玮)Yuan Xin-Ya(袁欣雅)

2020.09-

2020.09-2021.09-2022.09-

B.S., CAU 2020

B.S., NJU 2020

M.S., HFUT 2019

Research Assistant., FUDAN 2021

M.S., XTU 2022
Feng Dong-Hui (冯冬慧)Zhang Xu-Chun(张徐纯)2022.09-2022.09-B.S., LZU 2022
B.S., JLU 2022Master Degree Graduate StudentsWang Yi-Kai(王毅楷)Lei Kai-Yu(雷开宇)Lv Bao-Dong(吕宝东)Chen Yang(陈阳)

2020.09-2020.09-2021.09-2021.09-


B.S., WHU 2020B.S., NJUST 2020B.S., OUC 2021B.S., LNU 2021

Undergraduate Students2018


Yin Hao-Yu(尹浩宇

Office E515, Lab B505 511 512, School of Chemistry and Chemical Engineering,
State Key Laboratory of Coordination Chemistry and Nanjing National Laboratory of Microstructures,  Nanjing University, 163 Xianlin Avenue Nanjing, Jiangsu, China
Tel: +86-25-89683732 E-mail: yaoz@nju.edu.cn
Link: Nanjing University  |  School of Chemistry and Chemical Engineering  |  Our Group's Homepage  |
1 2 3