Former Members

Na Wu

2018-2021 Master

  Dr. Weijie Ding

2019-2023

Dr. Jie Sheng

2019-2023

  Chang Liu

Master 2019-2022

Contact

Office E503, School of chemistry and Chemical Engineering, Nanjing university
163 Xianlin Avenue, Nanjing, Jiangsu, China
Tel: +86-25-89689037
E-mail: chengxu@nju.edu.cn

© 2010-2016 Nanjing University 化学化工学院