Former Members

Zheng liu

Master Student

2012-2015

  Jun Fei

Master Student

2013-2016

Zhen Wang

Master Student

2013-2016

  Wenxin Chen

Ph.D Student

2014-2017

Jie Cheng

Master Student

2014-2017

  Jin Li

Ph.D Student

2015-2018

Wenhao Huang

Ph.D Student

2015-2018

  Fangjun Gu

Master Student

2015-2018

Xu Liu

2017-2020

Ph.D

  Na Wu

2018-2021 Mater

Shuai Liu

2018-2021 Ph.D

  Jingzhi Chen

Master Student

2015-2018

Contact

Office E503, School of chemistry and Chemical Engineering, Nanjing university
163 Xianlin Avenue, Nanjing, Jiangsu, China
Tel: +86-25-89689037
E-mail: chengxu@nju.edu.cn

© 2010-2016 Nanjing University 化学化工学院