Former Members

Zheng liu

Master

2012-2015

  Jun Fei

Master

2013-2016

Zhen Wang

Master

2013-2016

  Dr. Wenxin Chen

2014-2017

Jie Cheng

Master

2014-2017

  Dr. Jin Li

2015-2018

Dr. Wenhao Huang

2015-2018

  Fangjun Gu

Master

2015-2018

Jingzhi Chen

Master

2015-2018

  Dr. Xu Liu

2017-2020

Dr. Shuai Liu

2018-2021

  Dr. Feng Liu

Ph.D 2018-2023

Contact

Office E503, School of chemistry and Chemical Engineering, Nanjing university
163 Xianlin Avenue, Nanjing, Jiangsu, China
Tel: +86-25-89689037
E-mail: chengxu@nju.edu.cn

© 2010-2016 Nanjing University 化学化工学院