Our Lab

实验室  

旋转蒸发仪

 
     

液氮罐

 

液相色谱自动进样系统

 
     

溶剂系统

 

烘箱-1

 
     

学习室

 

变温紫外光谱仪

 
     

烘箱-2

 

电子顺磁共振仪(EPR)

 
     

结晶冰箱-1

 

结晶冰箱-2

 
     

药品柜&药品架

 

通风橱

 

 

Copyright© 163 Xianlin Avenue, Nanjing, Jiangsu, China All Rights Reserved.