English Edition
咨询电话:025-83593739
首页 导师简介 研究方向 发表文章 承担项目 组内成员 仪器设备 招聘信息
研究方向
联系方式
地址:江苏省南京市栖霞区仙林大道163号化学楼A511室
邮箱wangzl@nju.edu.cn
电话: 025-89689007
传真025-89687761
友情链接
南京大学
南京大学化学化工学院
RSC
小木虫

Chunxia Chen, Jing Cao, Xiaoyan Ma, Xiaobo Wang, Qiuyun Chen, Shihai Yan, Ningwei Zhao*, Zhirong Geng* Zhilin Wang* Neuroprotection by Polynitrogen Manganese Complexes: Regulation of Reactive Oxygen Species- Related Pathways.

   发布时间:2016-06-20    作者:    浏览量:108