Electroactive Polymers Lab

Group Members


Professor Qun-Dong Shen

Professional Experience

Nanjing University

Professor, Department of Polymer Science and Engineering, 2010

Ph.D. Supervisor, Graduate School, 2010

Associate Professor, Department of Polymer Science and Engineering, 2003


Postdoctoral, Department of Chemistry, University of Virginia

Ph.D., Nanjing University, Polymer Physics and Chemistry

B.Sc., Nanjing University, Polymer Materials


Graduate Students

Li, Ming-Ding 李明顶

(PhD  Candidate)

Ferroelectric polymers, Electrocaloric effect, Precise thermal management

Li, Lei 李磊

(PhD Candidate)

Neural interface, Hydrogels

Ma, Jun-Peng 马俊鹏

(PhD Candidate)

Ferroelectric polymers, Artificial retina, Electronic neural interfaces

Dai, Yuan-Xin 戴园欣

(PhD Student)

Neuroscience, Nanotechnology, Optical tweezers

Yao, Ke 姚珂

(PhD Student)

Neuroscience, Neurodegenerative diseases

Wang, Fang 王芳

(PhD Student)

Polarized polymers, Ferroelectric materials

An, Zhen 安震

(PhD Student)

Neurodegenerative diseases, Energy conversion materials

Li, Xiaoxia 李晓霞

(PhD Student)

Neuroimaging, Neurological diseases

Huang, Rui 黄瑞

(Master's Candidate)

Hydrogel, Artificial retina, Photoactive materials

Fan, Zhen-Hua 范振华

(Master's Candidate)

Parkinson's disease, Single molecular analysis

Pan, Zi-Ying 潘梓莹

(Master's Student)

2D materials, Neurodegenerative diseases, Protein aggregation

Jia, Sheng-Wei 贾晟纬

(Master's Student)

Hydrogels, Material characterization

Zhang, Hao 张昊

(Master's Student)

Optoelectrical responsive polymers, Brain computer interface

Undergraduate Students

Yu, Wei-Dong 于维东

Polymer synthesis

Chen, Qian-Wen 陈倩雯

Brain computer interfaceAlumni (2003-2022)


Bao, Hui-Min (PhD)

Analytical team manager, Henkel China


Chen, Cai-Yun (BS)


Chen, Jie (BS)


Chen, Xiang-Zhong (PhD)

Senior Scientist, ETH Zurich, Switzerland
Chen, Xin (BS, ME)

PhD, Pennsylvania State Univ.


Chen, Ying-Xin (PhD)

Associated Prof., Hangzhou Dianzi Univ.


Chen, Yu-Lei (PhD)

Sanhome Pharmaceutical Co., LTDCheng, Zhao-Xi (ME, PhD)

Naval Medical Univ.

Dong, Mei (PhD)

Prof., Nanjing Univ. of Chinese Medicine


Feng, Pei-Jian (BS, PhD)

Capital Medical Univ.

Gan, Jiamin (ME)


Gao, Fei-Fei (BS)


Gong, Jia


Gu, Ke-Jun (MS)


Gu, Zhen (BS, MS)

Prof., Dean of Pharmacy School, Zhejiang Univ.


Han, Xu (BS, MS)

Graduate Student, Duke Univ.

Hu, Hongyu (BS)


Huang, Jun (BS)

Graduate Student, Univ. of Pittsburgh


Ji, Yi-Chen (BS)

Graduate Student, Univ. of Pennsylvania


Jia, Cheng-Liang (MS)

PMP New Materials

Jiang, Qi-Feng (BS)

Graduate Student, Johns Hopkins Univ.

Jin, Ye (BS)


Li, Ming-Xuan (BS)

Liu, Jia-Hao (BS, PhD)

Zhongshan Vocational College


Liu, Lu (MS)

China Minsheng Bank


Liu, Yun (BS, MS)

Dow Chemical


Qi, Lin-Xiang (BS)

Oriza Holdings


Qi, Yu-Cong (MS)


Qian, Cheng-Gen (PhD)

Distinguished Research Associate, China Pharmaceutical Univ.


Ren, Yao (MS)


Sha, Ruo-Chen

New Oriental Education

Shen, Xiao-Quan (MS)

Yangzhou High School of Jiangsu


Sheng, Han-Kang (BS)

Song, Heng (BS)

Prof., Wuhan Univ.


Song, Jiao-Fan (MS)


Sun, Bin (BS, MS)

Prof., Nanjing Univ. of Posts & Telecommunications


Tang, Huang (BS)


Tang, Xin (BS, ME)

Sinochem International Corporation (Shanghai)


Tao, Cheng (BS)

Wang, Chang-Chun (PhD, Visiting Scholar)

Associate Prof., Nanjing Institute of Technology

Wang, Jian (BS)

Wang, Jing-Wen (PhD)

Professor, Nanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics


Wang, Ying (BS)


Wu, Jian-Li (BS)

Xia, Yu-Qiong (BS)

Associate Prof., Xidian Univ.


Xiao, Xuan-Zhong (BS, MS)


Yan, Qing (BS)

China Jinmao Holding Group Ltd.


Yang, Jia


Yang, Yan (MS)


Yin, De-Zheng


Yu, Ji-Cheng (BS, MS)

Distinguished Research Fellow, Zhejiang Univ.


Yu, Zheng-Hang (MS)


Zhang, Chen


Zhang, Jian

Associate Prof., Hangzhou Dianzi Univ.


Zhang, Juan (MS)

Chengdu Documentation and Information Center, CAS


Zhang, Wei-Chao


Zhang, Yang (BS, MS)

Dow Chemical

Zhang, Yu-Qi (BS)

Distinguished Research Fellow, Zhejiang Univ.

Zhang, Zi-Jie (BS)

Nanjing Univ.

Zhang, Zhao-Yong (BS)

Nanjing Univ.
Zhao, Di (PhD)

Qingdao Univ.


Zhao, Jia-Cheng (BS)

Graduate Student, Duke Univ.

Zhu, Sha (BS, MS)

  


School of Chemistry    Nanjing University

© Shen Group, School of Chemistry & Chemical Engineering, Nanjing University, 2011