Contact

  • Prof.Dr. Xinping Wang
  • Phone: +86 - 25 - 89689555
  • Mail: xpwang@nju.edu.cn
  • Office E411, LabB401-3
    School of Chemistry and Chemical Engineering, 163 Xianlin Avenue

Copyright© 163 Xianlin Avenue, Nanjing, Jiangsu, China All Rights Reserved.