Professor:


Wei Huang (黄伟)

Professor  Dr.PhD Students:

Lei Zhang(张磊)

Qiu-Ming Ye(叶秋明)

Bin-Bin Ma(马斌斌)

Kun Zhang(张坤)

博一DG13

博三DG11

博二DG12

博二DG12

zzll506@126.combrkeithyib@gmail.commabinbin101@126.comzhangkun428@163.comTao Tao(陶涛)
博三DG11


njut-163@163.com
Master Students:

Yuan Dai(戴缘)Na Wang(王娜)Yue-Hua Wang(王悦华)YongHu(胡勇)
研二MG12研一MG13研一MG13研一MG13

daiyuan999@sina.com

71083383621@qq.com

1675664078@qq.com

9784310565@qq.comChao Jin(金超)Zhu Li(李竹)

研二MG12研一MG13

1652766430@qq.com

lzhulove@163.com


Xiao-Xu Wang(王晓旭)Hui-Qing Chen(陈慧晴)Yin-Ge Wang(王银歌)

研三MG11

研三MG11研三MG11

elaboratewxx@163.com

8536533594@qq.com1945182324@qq.com


Previous Members:


姓名

年级

所在地

联系方式

注备


博士

储昭莲

2007届

马鞍山

chuzhaolian@126.com

教师王丽2009届南京4529148664@qq.com教师

胡斌2011届南昌hbii567@yahoo.cn教师

徐枫2012届南京njuxufeng28@126.com硕博连读

陶涛2014届南京njut-163@163.com硕博连读


硕士

游伟2009届苏州kellyandzr@163.com公务员

范莺2010届合肥fangy2134@126.com教师

蒋珏超2010届南京juechao-jiang@163.com事业单位

王刚2011届无锡38282599566@qq.com研究所

傅书军2011届杭州fushujun@gmail.com国企

陈晓春2013届徐州xiaochunchen788@126.com研究所

刘前前2013届常州terryladon890@163.com国企

彭雨新2013届南京1523740344@qq.com事业单位

王晓旭2014届南京elaborate1wxx@163.com事业单位

陈慧晴2014届南京85365335941@qq.com事业单位

王银歌2014届南京19451823241@qq.com事业单位学士

钱岑2009届南京15435291272@qq.com继续深造

朱皓宇2010届美国2319741095@qq.com继续深造

王成2010届美国3789091523@qq.com继续深造

王兴龙2012届南京4116771848@qq.com继续深造

宾正杨2013届北京bingzhengy123@163.com继续深造

顾克骅2013届北京gukemahua345@163.com继续深造
       

Copyright © 2013  南京大学化学化工学院  配位化学国家重点实验室
 联系方式:210093,南京市鼓楼区汉口路22号,南京大学化学化工学院
 实验室地址:南京大学唐仲英楼L508室,Tel: 025-83
686526