Tel:
0086-025-89689050
Email:
hongjianlu@nju.edu.cn
Add:
Room 1010, building F7, Jiangsu Life Science and Technology Innovation Park, Nanjing, Jiangsu  
Office:
 Room E502, Chemistry Building, Xianlin Campus, Nanjing University.