gif
欢迎访问南京大学配位化学国家重点实验室郑佑轩课题组
 
实验仪器及设备
 

OLED制备设备

真空有机镀膜机—手套箱—真空金属镀膜机

 
OLED器件测试设备 小分子升华装置
   
   
   
课题组活动
   
2012.04 普陀山
 
   
2009 溧阳天目湖
2008.11 栖霞山
   
   
联系地址:配位化学国家重点实验室,南京微结构国家实验室(筹),南京大学, 化学化工学院

南京市鼓楼区金银街15号, 邮编210093