Contact

Contact
发表时间:2017-03-27 阅读次数:

联系地址:南京大学化学化工学院 化学楼 C512办公室

座机号: 025-89681971

邮箱: hyan1965@nju.edu.cn
  luchsh@nju.edu.cn

负责人:芦昌盛 (Changsheng LU)

版权所有   2016  南京大学化学化工学院 党舆网   备案号 :XXXXXX

技术支持: 乳虎科技