The Xi Group 
 

Department of Polymer Chemistry and Physics 欢迎广大有志学子加入本课题组,开展学以致用的研究工作

 

首页     研究方向     文章和专利     组内成员     联系方式     课题组公告     合作者链接    

 
 

在研人员          照片墙

 


孟 震

张秋红

 


黄 新(2013博)

张贵阳(2015博) 

胡栋华(2013硕) 

邓国庆(2014硕) 

廖峭波(2015硕) 

 


刘彦峰(2015硕) 

孟德培(2012本)

苟慧琳(2013本)

杨毓莹(2013本)
 

已毕业人员

 


顾江江(2012博) 

王 晟(2011博) 

王伟娜(2011博) 

陈鹏鹏(2010博) 

王 远(2010硕) 

 


花文文(2012硕) 

董小虎(2008本) 

蒋天行(2008本) 

陈尚尚(2010本)