Home/ Members
Research Assistant
Yourong Tao

yrtao@nju.edu.cn

Associate Professor

 

Graduate students
Keying Zhang

Ph. D student

Zhongyu Wu

Master student

 

Wei Wang

Ph. D student

Lei Fan

Master student

Jingqiang Chen,Master student
Sainan Zhu

Master student

 

Undergraduate students
Ruizhi Xiang

 

Oversea students
 

 

Alumni
Changjie Mao

Ph. D

Weiwei Xiong

 

Qixiu  Gao

Master

Jieling Di

Master

Xiaofang Wang

Master

Hao Zhu

 

Yuling  Zhang

Master

Yang Chen

Master

 

Jiajing Wu

Master student

 

 

 

 

Copyright Reserved. 2012 The Wu Group @ Nanjing University.