Welcome
navigator

Contact:

State Key laboratory of Coordination Chemistry

School of Chemistry and Chemical Engineering
Nanjing University

Tel: 862583621651

wangxy66@nju.edu.cn

 

Copyright reserved(c) 2014, Xinyi Wang
logo

Journals

a

a

a

a

a

a

 

 

 

 

 

 

a

a

a

a

a

a

a

a

 

 

 

 

a

a

a

a

a

a

       

a

a

a

a

a

a

a

 

a

a

a

aPRL,PRB

Databases

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Molecular Magnetism

a

a

a

Chemicals

a

a

a

a

a

a

 

Groups

Azzedine Bousseksou

Euan K. Brechin

Sally Brooker

Andrea Caneschi

Xiao-Ming Chen

Peng Cheng

Liviu Chibotaru

Rodolphe Clerac

Eugenio Coronado

Jean-Pierre Costes

Kim R Dunbar

Song Gao

Dante Gatteschi

Philip Gutlich

Stephen Hill

Stephen M Holmes

Chang Seop Hong

Naoto Ishikawa

Cameron J Kepert

Hiroshi Kitagawa

Susumu Kitagawa

Hui-Zhong Kou

Li-Cun Li

Tao Liu

Jeffery R Long

La-Sheng Long

Naohide Matsumoto

Hiroshi Miyasaka

Keith S Murray

Muralee Murugesu

Makoto Nakajima

Masaaki Ohba

Shin-ichi Ohkoshi

Hiroki Oshio

Jan Dreiser

Annie K. Powell

Jose Antonio Real

Eliseo Ruiz

Osamu Sato

Roberta Sessoli

Sieklucka Barbara

You Song

Jean-Pascal Sutter

Jin-Kui Tang

Ming-Liang Tong

Jagadese J Vittal

Wolfgang Wernsdorfer

Richard E P Winpenny

Ming-Hua Zeng

Li-Ming Zheng

Yan-Zheng Zheng

Jing-Lin Zuo

George Christou

Talal Mallah

Joel S Miller