Electroactive Polymers Lab

 Home

 Research

 Publications

 Group

 News

Group Members
Graduate Students

 

Cheng, Zhao-Xi
(Now as Visiting Student @ Penn State Univ)
Qian, Cheng-Gen

Chen, Yu-Lei

 

Yu, Ji-Cheng

Zhu, Sha

Chen, Xin

Tang, Xin

       
Undergraduate Students
 

Feng, Pei-Jian

Han, Xu

Zhang, Yu-Qi

Zhang, Chen
       

Gong, Jia

Yin, De-Zheng

   

 

Research Assistants

 

 

 

Chen, Ying-Xin

     
 

 

 

 

 
Former Members & Photo Gallery (2003-2013)

 

Home  School of Chemistry  Nanjing University

Shen Group, School of Chemistry & Chemical Engineering, Nanjing University, 2011